top of page
Zmiana na
17% PIT
USTAWA
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
oraz niektórych innych ustaw

USTAWA
o podatku dochodowym
od osób fizycznych
Stan na 2021 rok  tekst jednolity aktualny
PRAWO
PRZEDSIĘBIORCY
stan na 2019 rok

Załącznik nr. 15

do ustawy o VAT

USTAWA o VAT

tekst jednolity

Stan na 2021 rok

bottom of page