top of page

Wpis do rejestru BDO - potrzebny od zaraz

Uzyskanie numeru poprzez wpis do rejestru BDO , wywołało wiele zamieszania.

Małe zakłady pracy , jednoosobowe firmy bez pracowników , drobni rzemieślnicy ,

poprzez wiele sprzecznych informacji pojawiających się w mediach

i jak to zwykle bywa zaczynających się od straszenia , jakie to kary poniesie się za brak numeru BDO od 1 stycznia 2020r,


typu cytat jednego z nagłówków prasowych

Przedsiębiorco, fryzjerze, księgowo - jeśli nie zarejestrujesz się w BDO, możesz zapłacić nawet milion złotych kary !!!!!!!!!


Wpadło w panikę połączoną z dezorientacją , TO JA MUSZĘ ? CZY NIE MUSZĘ ?


Wertowanie Internetu, gazet , telefony do różnych osób , jedni wiedzą, drudzy nie wiedzą , trzeci nie wiedzą czy wiedzą itd…. Istny chaos .


To co ja mam z tym zrobić ?

To zacznijmy od faktów :


KTO ? :


Rejestr podmiotów uruchomiony został już 24 stycznia 2018 r. przez Ministerstwo Środowiska, a prowadzony przez marszałków województw, elektroniczny rejestr-BDO, o którym mowa w ustawie o odpadach


Wpisowi do tego rejestru podlegają wszystkie podmioty działające w zakresie gospodarowania odpadami.


Mówiący o tym , że wpisowi do Rejestru BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty :

w opakowaniach,

opony,

oleje smarowe,

pojazdy,

baterie lub akumulatory,

sprzęt elektryczny i elektroniczny,

producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań


Zgodnie z w/w artykułem dla stwierdzenia czy firma winna złożyć wniosek

( link do wniosku ) o uzyskanie numeru BDO ma obszar, w którym prowadzi działalności jak i jednocześnie zakres tej działalności.


I tu zaczęły się pojawiać w różnych artykułach listy podmiotów , zobowiązane do wpisu , a utworzone z wytycznych z art. 50 ust.1 ustawy ( link)

np.

 • sklepy spożywcze,

 • biura rachunkowe,

 • firmy budowlane, remontowe,

 • gabinety lekarskie,

 • gabinety stomatologiczne,

 • gabinety kosmetyczne,

 • zakłady fryzjerskie,

 • producenci baterii i akumulatorów,

 • producenci pojazdów,

 • producenci opakowań,

 • producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

 • importerzy wprowadzający produkty w opakowaniach,rolnicy powyżej 75 ha ziemi,

 • warsztaty samochodowe,

 • warsztaty rzemieślnicze,

 • zakłady produkcyjne,

 • prowadzący profesjonalną działalność w zakresie transportu odpadów.


O ile z pewnymi , nie dyskutujemy tj .


Na przykład Sklepy , chociażby ze względu na sprzedawane reklamówki

( inne niż zrywki bo te nie podlegają wpisowi )

– zresztą ten obowiązek miały już od września 2019


albo

Warsztaty samochodowe ze względu na smary i oleje – tu obowiązek złożenia wniosku do 31.12.2019 roku. czy też producenci opakowań


O tyle bym polemizowała odnośnie małych salonów fryzjerskich , kosmetyczek , krawcowych czy księgowych , ale o tym za chwile.


KIEDY ? :


MIT :

I tu znowu można było liczyć na niektóre media , które i tak zestresowanych przedsiębiorców i ich księgowych którzy próbowali uspokoić nerwy swoich klientów.

Informowały wszem i wobec że już 1 stycznia trzeba mieć nadany numer BDO , jak również informując że ostateczny termin na wysłanie wniosku był do 30 listopada 2019 roku


Jest to całkowitą po prostu bzdurą


FAKT :Z tym że złożenie wniosku nie jest równoznaczne z natychmiastowym uzyskaniem numeru BDO, bowiem organ ma 1 miesiąc na rozpatrzenie wniosku (licząc od dnia jego złożenia).


Dla spełnienia obowiązku rejestracji w BDO wystarczające jest złożenie wniosku do końca 2019 r.

Po prawie dwu miesięcznym chaosie . W końcu doczekaliśmy się


Wyjaśnień Ministra Klimatu który na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wydał objaśnienie prawne dotyczące stosowania przepisów ustawy o odpadach w zakresie obowiązku uzyskania wpisu w Rejestrze-BDO.W objaśnieniach wyraźnie są rozwiane wątpliwości dla tych którzy prowadzą drobną działalność gospodarczą.


Na nich się skupiam , bo z większymi przedsiębiorcami nie ma takiego problemu .

Przy mniejszych jest ważne nie tylko jakie odpady wytwarza się , ale też w jakiej wielkości.


I tu cytat


Odpady z biur i drobnej działalności gospodarczej


Odpady powstające w ramach działalności biurowej lub innej drobnej działalności gospodarczej, o charakterze i składzie podobnym do powstających w gospodarstwach domowych, niezawierające odpadów niebezpiecznych, mogą być potraktowane jako odpady komunalne (np. makulatura, opakowania, meble i inne odpady wielkogabarytowe).


W związku z tym podmioty prowadzące drobną działalność usługową np. księgową, doradczą, prawną lub inną biurową, fryzjerską, krawiecką, kosmetyczną (o ile nie wytwarzają odpadów medycznych, w wyniku przeprowadzanych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej np. strzykawki, skalpele) są zwolnione z wpisu do rejestru-BDO jako wytwórcy odpadów komunalnych.


Jako odpady komunalne można potraktować również zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny niezawierający składników niebezpiecznych np. czajniki oraz zużyte tonery niezawierające składników niebezpiecznych.


Jako wytwórca odpadów komunalnych taki podmiot nie wpisuje się w zakresie wytwarzania tych odpadów do Rejestru-BDO.


Oczywiście pozostaje wątek ilościowy , a co jak wytwarzam odpad niebezpieczny np. wyrzucam zużyty toner , pustą tubkę po lakierze z naklejka niebezpieczne w Salonie fryzjerskim ?


To chyba MUSZĘ ? NIE , NIE MUSZĘ ! !

bo tu idzie z pomocą art. 71 ustawy o opadach mówiący


Że jeżeli wytwórca odpadów wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 100 kilogramów rocznie lub wytwarza odpady inne niż niebezpieczne, nie będące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie – może prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów, tj. wyłącznie w postaci KPO.


Jeżeli oba te zwolnienia zachodzą jednocześnie tj. nie zostały przekroczone roczne ilości uprawniające do prowadzenia tylko KPO, a jednocześnie ze względu na przekazywanie odpadów do sprzedawcy lub innego nieprofesjonalnego zbierające go odpady wytwórca odpadów jest zwolniony z wystawienia KPO – wytwórca odpadów jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów w pełnym zakresie.


Oznacza to, że w tym samym zakresie nie podlega również wpisowi do Rejestru-BDO.


Jeżeli jest to wytwórca odpadów, który wyłącznie wytwarza odpady objęte wyżej opisanymi zwolnieniami z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, w ogóle nie podlega obowiązkowi uzyskania wpisu do Rejestru-BDO.


Kolejne zwolnienia zostały ujęte w rozporządzeniu Ministra Środowiska

z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1431), o ile nie przekraczają rocznie ilości określonych w tym rozporządzeniu.

*Mg/rok oznacza 1 tona/rok
Oczywiście temat BDO jest głębszy, ale od opisanych przeze mnie czynników

powinniśmy zacząć czy musimy złożyć wniosek do 31 grudnia 2019 r.Z pomocą przyszła nam również wyszukiwarka , gdzie odpowiadając na kilka pytań ,

również otrzymamy informacje o obowiązku ubiegania się o wpis do BDOJeżeli jesteście w grupie przedsiębiorców, którzy o taki wpis muszą się jednak ubiegać , skorzystajcie z wniosku online udostępnionegoA jeżeli już wszystko sprawdziliście i Was wpis nie dotyczy

To ruszajcie do przygotowań


Nowy rok za pasem , lepiej skupić się na przygotowaniach by radośnie go powitać .


I zbierajcie siły na nowy rok . Nie ma tak łatwo - NOWY ROK - NOWE PRZEPISY


Wszystkim życzę SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU

- Dorota

168 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Prosze oceń postBez zachwytuNiezbyt dobreOkWspanialeTo jest super!Prosze oceń post
bottom of page