top of page

SAMOCHÓD - ZWOLNIENI Z VAT - odwietrzny problem 75% czy 100% ???
Odwietrzny problem . Problem który się powiększa gdy chodzi o podatników zwolnionych z VAT.Ilu podatników i księgowych , tyle pomysłów

Trzeba prowadzić ewidencje przebiegu samochodu czy nie ???

( ja będę ją nazywać dla uproszczenie Km)

100% zaliczamy w KUP czy 75% ????W tym poście skupie się na samochodzie osobowym zaliczonym do środków trwałych w działalności . Żeby było poprawnie najpierw standard , co to jest samochód osobowy wg. naszego ustawodawcy. Na wypadek jakbyśmy mieli inne zdanie niż ustawaArt.5a. Ilekroć w ustawie jest mowa :

19a) samochodzie osobowym –oznacza to pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej3,5tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9osób łącznie z kierowcą,

z wyjątkiem:


a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

–klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub–z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,


b)pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,


c)pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli spełnione są również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:

–agregat elektryczny/spawalniczy,

–do prac wiertniczych,

–koparka, koparko-spycharka,

–ładowarka,–podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,

–żuraw samochodowy,


d)pojazdu samochodowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art.86a ust.16 ustawy o podatku od towarów i usług;Przejdźmy do meritum . Jak z tą kilometrówką i z tymi % ? Nie mylić %


To że podatnicy zwolnieni z VAT nie muszą go naliczać , to jest jasne dla wszystkich .

Mówi nam miedzy innymi art.86a ust.5 pkt.2 lit.B ( ustawy o VAT)

I w sumie tylko to jest jasne .Co na to ustawa o PIT, art.23a ust. 5f mówi , że :


W przypadku nieprowadzenia przez podatnika ewidencji, o której mowa w art.86a ust.4 ustawy o podatku od towarów i usług ( czyli naszej km ) , uznaje się, że samochód

osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą podatnika.


Wychodzi z tego że jeżeli nie prowadzisz km , przyjmujesz że samochód jest użytkowany w firmie w sposób tzw. mieszany ( w kup 75%) i że jeżeli chcesz zaliczyć w KUP 100% to musisz ją prowadzić. Nie do końca , bo na pomoc idzie nam ust 5g tego samego art. 23a

mówiący że


Przepisu ust.5f nie stosuje się, jeżeli podatnik na podstawie przepisów ustawy VAT , nie jest obowiązany do prowadzenia takiej ewidencji, z wyjątkiem przypadku, gdy brak tego obowiązku wynika z art.86a ust.5 pkt2 lit. A ustawy o podatku od towarów i usług.


Ten ustęp musimy połączyć z definicją zawartą w art. 86a ust. 5 pkt. 2 lit.B , potwierdzającą

że, warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych , w odniesieniu do których podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych ( czyli zwolnionych z VAT )


Co prawda jest również art. 86A ust. 4 ustawy o VAT , określający kiedy pojazd jest traktowany jako używany w całości na potrzeby działalności gospodarczej co oznacza 100% odliczenia w KUP wydatku.

Ale w przypadku dla zwolnionych z VAT , nie ma to znaczenia , dla nich kluczowe znaczenie ma wykluczenie właśnie z naszego art. 86a ust. 5 pkt.2 lit. B , w skrócie zwykłym językiem, iż nie stosujemy km gdy jesteśmy zwolnieni z VAT .


Oznacza to , że mamy prawo odliczenia 100% wydatków nawet jak nie prowadzimy naszej , tak bardzo "lubianej" km !!


Tak samo nie ma znaczenia czy samochód jest wykorzystywany w pełni do działalności gospodarczej czy w sposób mieszany .

I tu wchodzi kolejny element , czy aby na pewno taki tok myślenia jest prawidłowy ?

Przecież się mówi że ile czytających , tyle interpretacji.

Jasne czy nie jasne . Pewne czy naciągane ?

Otóż , nic nie jest jasne
Dlaczego ?????? Bo mamy tu do czynienia z typową " luką w przepisach " .


Z art. 23 ust. 5f i 5g ustawy PIT , w związku z art. 86a ust. 5 pkt 2 lit. A ustawy o VAT wynika, że zwolniony z VAT zaliczy w KUP 100% wydatku


ale


Zgodnie z art. 23 ust. 5g przepisu ust. 5f nie stosuje się, z wyjątkiem przypadku wymienionego w art. 86a ust. 5 pkt 2 lit. A.


Czyli ust. 5g stosuje się do lit. A , natomiast o zwolnionych z VAT mowa jest w lit. B art.86a ust.5 pkt.2


Podsumowując

Oznacza to, że podatnik zwolniony z VAT ma prawo zaliczyć w koszty uzyskania przychodu 100 proc. wydatków eksploatacyjnych samochodu używanego zarówno wyłącznie w działalności gospodarczej, jak i w celach „mieszanych" bez obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.


Przy tak niejasnych i sprzecznych przepisach , najlepiej posiłkować się interpretacjami podatkowymi, już wydanymi , ale co radzę - wystąpić o własną .


Drugie wyjście , być przygotowanym merytorycznie ( i nerwowo ) jeżeli urząd skarbowy będzie próbował podważyć zaliczane przez nas pełne 100% w kup.


Ustawa nam tego nie zakazuje ale jednocześnie jednoznacznie nie zezwala. Czyli można to interpretować jak nie zabronione to dozwolone.


Interpretacji wydanych na korzyść podatnika zwolnionego z VAT jest coraz więcej , więc warto . Poniżej te już wygrane , potwierdzające fakt :


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

コメント

コメントが読み込まれませんでした。
技術的な問題があったようです。お手数ですが、再度接続するか、ページを再読み込みしてださい。
Prosze oceń postBez zachwytuNiezbyt dobreOkWspanialeTo jest super!Prosze oceń post
bottom of page