top of page

Podzielona płatność - co to ??? i po co ???

Zaktualizowano: 8 lis 2019

Co to jest właściwie ta podzielona płatność , nazywana również mechanizmem podzielonej płatności lub split payment ?


Słyszymy o niej już od początku lipca 2018 roku, kiedy do ustawy o VAT dodano przepis

o tzw. dobrowolnym stosowaniu w rozliczeniach między kontrahentami polskimi split payment . Na potrzeby posta , w dalszej części mechanizm podzielonej płatności będę nazywała MPP.


Zgodnie z art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, dalej jako ustawa o VAT, podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury mogą zastosować mechanizm podzielonej płatności.


Wtedy jednak MPP było dobrowolne. Od 01.11.2019 r. to się zmieniło . dodano art. 108a ust.1a Ustawy o VAT z którego jasno wynika że MPP jest obowiązkowy w nie których przypadkach.

Art. 108a. ustawy VAT

Mechanizm podzielonej płatności 1a. Przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 uchylony pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności.


Jest to płatność gdzie na przelewie musimy zaznaczyć opcję MPP , wtedy nasza wpłata zostanie rozbita na koncie odbiorcy na dwie części . Na jedno konto pójdzie kwota netto a na pomocnicze kwota VAT. Warunek ?? Faktura musi zawierać kwotę VAT.


Wy oczywiście nie musicie znać numeru konta VAT jest ono automatycznie przypisane do głównego konta i to bank odbiorcy rozbije wasz przelew.


Nr konta głównego odbiorcy możecie zweryfikować na stronie https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka


Tylko pamiętajcie może ono jeszcze tam się nie pojawić, wróć do posta BIAŁA LISTA 2019 r.

i spokojnie zweryfikuj dane konta z odbiorcą . link


Stosowanie MPP , jak już wiemy ściśle jest związane z usługami i towarami wykazanymi w


Jednak to nie wszystko.

Bardzo ważnym kolejnym elementem jest zapis który winny być umieszczany na fakturze

" mechanizm podzielonej płatności " .


Wyjaśnię na przykładzie


Jeżeli wartość brutto całej faktury wynosić będzie 16 000 zł , a kwota należności za towar z załącznika nr 15 wynosić będzie np. 1230 zł brutto (1000 zł netto + 230 zł VAT-u), wówczas taka faktura powinna mieć oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności”.


Faktury wystawione na kwoty poniżej 15 tys. zł będą podlegały rozliczaniu na ogólnych zasadach, ale w ich przypadku nabywca będzie mógł dobrowolnie stosować mechanizm podzielonej płatności. Nawet jeżeli zawierają czynności z załącznika 15 .


Ale o tym dalej


Wróćmy do zapisu na fakturze - dotyczy sprzedawcy


Co jak nie zastosujemy się zapisu na fakturze ?


Naczelnik Urzędu Skarbowego lub Naczelnik Urzędu Celno Skarbowego , może nałożyć

( i pewnie nałoży ) na nas karę w wysokości 30% kwoty podatku wykazanego na fakturze.


Kara dotknie również nabywcę , gdy nie zostanie taka faktura zapłacona wg mechanizmu podzielonej płatności . Wynika to z art. 57c Kodeksu Karno - Skarbowego wprowadzonego ustawą z 19.07.2019 roku nowelizującą ustawę o podatku VAT.


Z powrotem do naszej faktury z załącznika nr.15 . ustawodawca zezwala na dobrowolność przy regulowaniu płatności jeżeli faktura jest mniejsza niż 15 000 tyś brutto.


Wtedy niby możemy zastosować jeden przelew do zapłaty faktury bez stosowania MPP .


PRZYKŁAD


Otrzymaliśmy fakturę VAT z adnotacją "mechanizm podzielonej płatności" na wartość brutto

15 000 zł brutto. Na fakturze jest jednak tylko jedna pozycja związana z załącznikiem nr. 15

na wartość 1 000 zł netto + 230 zł vat = 1230 zl brutto .


Wówczas nie mamy obowiązku płatności MPP gdyż wartość pozycji jest niższa niż 15 000 zł brutto .

Przepis teoretycznie pozwala nam na płatność jednym przelewem nie stosując MPPNie zalecam jednak tego sposobu . Dlaczego ?
Dlatego że mamy przepis wprowadzający " solidarną odpowiedzialność nabywcy za VAT sprzedawcy ".

Parodia , możesz ale jednak nie możesz bo oberwiesz po łapkach


Najlepiej wytłumaczę na przykładzie :


Kupiliśmy laptopa za 3 500 zł . Towar był wyszczególniony w załączniku nr.15 , jednak wartość faktury była mniejsza niż 15 ooo tys brutto.


Przelaliśmy więc jedna kwotą na konto główne sprzedawcy bez zaznaczenia MPP.


Sprzedawca nie rozliczył VAT-u z Urzędem Skarbowym od tej transakcji .

Urząd Skarbowy będzie mógł się do nas zgłosić po zaległy podatek VAT.


art.105 a ustawy o VAT.

<1. Podatnik, o którym mowa w art. 15, na rzecz którego dokonano dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe, w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na jego rzecz, jeżeli w momencie dokonania tej dostawy podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.


Jeżeli jednak przy płatności zastosujecie mechanizm MPP mimo iż nie musieliście tego robić , to nie odpowiadacie solidarnie ze sprzedawcą za brak rozliczeń podatkowych z Urzędem Skarbowym .


Małe podsumowanie


SPRZEDAWCA :


1. Otwarcie firmowego rachunku bankowego wraz z pomocniczym VAT Jeżeli sprzedaje towar bądź usługę z załącznika nr. 15.


2. Faktury do tej pory wystawiane w ramach odwrotnego obciążenia . Na fakturze rozbijać na kwotę netto i kwotę VAT ( VAT odprowadza sprzedawca )


3. W przypadku wystawienia faktury na czynność z załącznika nr. 15 , na kwotę powyżej

15 000 zł brutto - obowiązek zapisu na fakturze "mechanizm podzielonej płatności "


4.Przy fakturach na mniej niż 15 000 zł brutto , zapis nie jest obowiązkowy.NABYWCA


1. W przypadku faktury powyżej 15 000 tyś brutto , jeżeli nie widnieje na niej zapis mechanizm podzielonej płatności .


Zweryfikować samodzielnie pozycje z faktury ile i na jaką kwotę są czynności z załącznika nr. 15 dokonać odpowiedniej formy płatności. Poniżej bez MPP , powyżej obowiązek MPP


Czyli mechanizmem podzielonej płatności bądź zwykłym przelewem

To dla własnego dobra , ze względu na sankcje które i nas mogą dotyczyć.Macie dosyć , nie tak lekko.

Na koniec zostawiłam temat , samej informacji która obowiązkowo musi widnieć na fakturze i co z kontami firmowymi muszą być czy nie ?


Zapraszam dalej już prawie szczyt , post " Obowiązkowy zapis na fakturze "Powiązane tematy :


- Mechanizm podzielonej płatności a płatność zaliczkowa.

- Firmowe Konta Bankowe - dla kogo ?

- Obowiązkowy zapis na fakturze


75 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Prosze oceń postBez zachwytuNiezbyt dobreOkWspanialeTo jest super!Prosze oceń post
bottom of page