top of page

Biała lista podatników w 2019 roku - co oznacza ?

Zaktualizowano: 2 lis 2019


BIAŁA LISTA W 2019 - to co ?

Na początek trochę suchych faktów .


Jak jest

od 01 września 2019 roku ?Art. 19.

Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:


1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz


2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej

płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym

transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu

walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia

roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.


Zobowiązani jesteśmy do dokonywania lub przyjmowania firmowych płatności , za pośrednictwem rachunku bankowego gdy obie strony są przedsiębiorcami i jednocześnie jednorazowa jej wartość przekracza 15 ooo zł .


Limit dotyczy kwoty transakcji, a nie pojedynczej płatności.


Oznacza to, że jeśli płatność jest ratalna, bądź usługa ciągła to sposób płatności powinien być zależny od wysokości łącznej sumy transakcji.


Sprawdzając czy został przekroczony próg 15 000 zł, należy wziąć pod uwagę kwotę brutto. Powyższy limit dotyczy zarówno transakcji krajowych, jak i zagranicznych.


link do ustawy nie będziemy mogli zaliczyć tego wydatku w koszty działalności


Art. 22p

1. Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie

zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art.19 ustawy z dnia 6.03.2018r.

1) została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczegoI teraz pytanie ?

To po co lista , została wprowadzona od 01.09.2019 r ?


Hmmm, co autor miał na mysli ?

Moim zdaniem jest to kolejny etap "uprzyjemnienia" życia Przedsiębiorą i ich księgowym .


A tak pół żartem pół serio , ciągle słyszymy że dodatek za to za tamto, to ja tak prywatnie może coś dla nas księgowych by się znalazło .


Za ciągłe zmiany podatkowe i dokładanie obowiązków weryfikujących , kontrolujących, monitorujących , ech.... pomarzyć .


Ok, wracamy do naszej listy


Na dzień uruchomienia " Białej Listy " tj. od 01 września 2019r.

Jest ona jedynie narzędziem do weryfikacji kontrahenta .


Sprawdzimy na niej , czy nasz kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT , jeżeli nie to jaka jest podstawa prawna tej decyzji. Zastąpiło to dotychczasową formę weryfikacji "czynnego podatnika"


Nie musicie nerwowo sprawdzać numerów kont bankowych klientów , a w przypadku jak nie widnieje na liście konto które jest podane na fakturze.


Dzwonić wypytywać i grozić że nie zapłacicie faktury, bo konto nie jest zgodnie z biała lista.


Otóż jeżeli zapłacicie należność za fakturę , nawet powyżej 15 000 tysięcy , na inne konto niż jest podane na białej liście  (bo np. podał inne )


do 1 stycznia 2020 roku  nie poniesiecie z tego tytułu żadnej sankcji i zaliczycie wydatek w koszty uzyskania przychodu.


Lista jest prowadzona przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dalej „szef KAS”) i została udostępniona , na stronie internetowej Ministerstwa Finansów https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka


oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/


Wyszukiwarka w CEIDG i tak prowadzi do wyszukiwarki https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

proponuje od razu więc z niej skorzystać .


Ale jakby co są dwie , hmm


Tylko jak to bywa , najpierw mamy coś udostępnione, a potem dopiero są robione testy .

I tu zaczynają się schody ze względu na ciągle trwające testy wewnętrzne w MF


Możemy wysłać do 10 zapytań o maksymalnie 30 podmiotów jednocześnie.

Miało być lepiej , wyszło jak zwykle .Zapraszam do komentowania77 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


Prosze oceń postBez zachwytuNiezbyt dobreOkWspanialeTo jest super!Prosze oceń post
bottom of page